Garantie-Bewijs

Garantie-Bewijs

Garantie-Bewijs van de Rollei 16 S uit 26-09-1968